Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uprzejmie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach omawiających proces inwestycjny w sieci szerokopasmowe. Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i jest realizowana na terenie całego kraju od kwietnia do końca września 2015 r. 

Program warsztatów ma na celu uświadomienie uczestnikom wpływu inwestycji w sieci szerokopasmowe na rozwój społeczności lokalnych oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego, a także poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań towarzyszących realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o projekcie

Projekt jest realizowany w ramach Projektu Systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu

Projekt systemowy